Hodnocení bolesti u onkologického pacienta.K čemu jsou v praxi užitečné dotazníky a škály bolesti?

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Symposium NYCOMED: Nádorová bolest v klinické praxi

Číslo abstraktu: 07

Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

   Správné zhodnocení bolestivého stavu je předpokladem jeho racionální a účinné léčby. Cílem léčby bolesti je její zmírnění a zlepšení funkční zdatnosti a kvality života pacienta. Na začátku léčby je třeba správně zhodnotit bolestivý stav (příčina a míra její kauzální ovlivnitelnosti, patofyziologický charakter, časový průběh, širší psychosociální kontext bolesti, charakteristiky pacienta). V průběhu léčby je důležité především hodnocení intenzity bolesti. V průběhu přednášky budou stručně charakterizovány nejčastější hodnotící nástroje a dotazníky (VAC, NS, verbální škála, BPI, McGill, specifické dotazníky pro neuropatickou a průlomovou bolest) a bude zhodnocena jejich použitelnost v klinické praxi paliativní péče.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2011