Hodnocení resekčních okrajů při prs zachovávajících výkonech

Konference: 2013 18. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Pro lékaře

Číslo abstraktu: 039

Autoři: MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.; MUDr. Karel Šťastný; Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.; Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.; MUDr. Mária Hácová; P. Rotreckel; MUDr. Vít Ulrych; prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

Volné resekční okraje vzorku po prs zachovávajícím výkonu jsou důležitým předpokladem prevence recidivy karcinomu prsu. V současné době se stále diskutuje minimální vzdálenost karcinomu prsu od volného okraje. Standardem k označení okrajů je v současné době použití tuše. 

Jako volný okraj je dle definice National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) takový stav, kdy se nádorové buňky nedotýkají tuše označující okraj vzorku. Jiné studie naproti tomu ukazují, že širší volné okraje zajišťují větší prevenci lokální recidivy. 

Autoři  ve  svém  sdělení  popisují  značení  volných  okrajů na  chirurgické  klinice v Pardubicích a problémy, které v této souvislosti vyvstávají. Uvádí standardní vzdálenost volného resekčního okraje od nádoru, hodnotí recidivy karcinomu prsu  po prs zachovávajících výkonech, zmiňují typy iradiace a nezbytnou úzkou spolupráci mezi chirurgy, patology a radiačními onkology.

Datum přednesení příspěvku: 12. 1. 2013