Hormonální léčba u časného karcinomu prsu premenopauzálních žen

Konference: 2006 XIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Léčba časného karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 015

Autoři: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.Datum přednesení příspěvku: 20. 10. 2006