Hraniční stavy v chirurgické léčbě NSCLC – současné trendy

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 014

Autoři: doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.; Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.; MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. Adam Peštál

Moderní onkologická léčba společně s pokroky v diagnostice (PET-CT ) umožňují v některých případech operovat pacienty ve vyšších stadiích NSCLC. Tento fakt staví hrudní chirurgy před řadu komplikovaných rozhodnutí. Současná tendence je vedena snahou o kompletní resekci nádorové tkáně se zachováním maxima funkčního plicního parenchymu a s minimalizací pneumonektomií (zvláště pravostranných). Přednáška je koncipována jako literární review s přihlédnutím k vlastním zkušenostem, včetně operační fotodokumentace.

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005