Human papillomavirus (HPV) a vakcinace z pohledu onkogynekologie.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XVIII. Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 161

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.

Lidské papillomaviry jsou malé neobalené DNA viry, které patří do čeledi Papillomaviridae. Vykazují druhovou i tkáňovou specifitu. V současné době je známo cca 120 typů HPV, z nichž 40 typů se vyskytuje v genitoanální oblasti. Důležitou roli v nádorových procesech mají zejména HPV s vysokým onkogenním potenciálem, tzv. high risk HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 a další. HPV se podílí na vzniku bradavic (condylomata accuminata), respiratomí papilomatózy, na dysplaziích dělož-ního hrdla (CIN), zevního genitálu (VIN), pochvy (ValN), dále na dysplaziích penisu (PIN) i změnách v anální oblasti (AIN). Dle literárních údajů se udává, že HPV způsobuje 99 % karcinomů děložního hrdla, 90 % karcinomů konečníku, 50 % karcinomů zevního genitálu, 50 % karcinomů pochvy, 50 % karcinomů penisu, 12 % karcinomů orofaryngu a 2 % karcinomů dutiny ústní.

V současné době jsou na českém trhu dvě vakcíny proti HPV.

Quadrivalentní vakcína (proti HPV 6, 11, 16, 18) se podílí na ochraně před prekancerózami a karcinomy děložního hrdla, pochvy a zevního genitálu, v prevenci bradavic a respiratomí papilomatózy, dále i proti recidivám nákazy virem HPV. Očkují se chlapci a dívky ve věku od 9 do 15 let a dospívající a ženy od 16 do 26 let. V současnosti probíhají studie u žen do 45 let a u mužů do 26 let.

Bivalentní vakcína (proti HPV 16 a 18) je indikována v prevenci prekanceróz a karcinomů děložního hrdla s věkovou indikací u dívek a žen od 10 do 25 let.

Dle doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti je možné očkovat ženy i nad homí věkovou hranici, pokud mají normální gynekologický nález po domluvě s klientkou.

Závěr

Nejčastější lidské papillomaviry typ 16 a 18 zodpovídají za 70 % rakoviny děložního hrdla. Dá se předpokládat, že pokud by byly naočkovány všechny dívky a ženy, došlo by za 20 let k poklesu výskytu rakoviny děložního čípku cca o 70 %. V celosvětovém měřítku zemře na karcinom děložního hrdla více než 650 žen / den, cca 240 000 / rok. Každé procento ochrany proti rakovině znamená naději na zdraví cenově ne vyčíslitelné !

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2009