Hybridní zobrazování pomocí 18F-FDG PET/CT v diagnostice a sledování nemocných s mnohočetným myelomem a monoklonální gamapatií nejistého významu

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Mnohočetný myelom

Číslo abstraktu: 1202

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.; Doc.MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.; Prof.MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.; MUDr. Eva Buriánková; Doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.; MUDr. Jiří Minařík, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008