Hypersenzitívne reakcie taxánov pri liečba karcinómu prsníka

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Chemoterapie

Téma: Nelékařská sekce: IV.Blok Nejčastější komplikace související s aplikací chemoterapie, jejich řešení a prevence

Číslo abstraktu: 056

Autoři: G. Kerényiová; A. Zaťková; Ĺ. Karabová

Chemoterapia je jednou z modalít liečby nádorových ochorení. V onkológii je chemoterapia spojená s podávaním cytostatík, ktorých úlohou je zabrániť rastu a deleniu nádorových buniek, pričom mnohé cytostatiká spôsobujú i mnohé nežiadúce účinky medzi ktoré patria i alergické reakcie.
Taxány (paklitaxel, docetaxel)- sú odvodené z rastlinného alkaloidu taxolu získaného z kôry stromu taxus. Indikujú sa pre liečbu karcinómv prsníka, ovárií či pľúc. Medzi ich spoločné nežiadúce účinky patria aj hypersenzitívne reakcie z uvolnenia histamínu, alergická reakcia môže prejsť až do anafylaxie.
V našej praxi sa najčastejšie stretávame s hypersenzitívnou reakciou pri aplikácii paklitaxelu. Štandardne je pacient premedikovaný kortikosteroidmi a antihistaminikami, v príápade výskuytu alergickej reakcie sa podáva rozšírená premedikácia deň pred samotným podaním chemoterapie.
Sestra musí mať preto pri podávaní taxánov mať ako odborné vedomosti, tak i zručnosti a promptnosť v rozhodovaní pri výskyte možných alergických reakcií.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006