Hypokalcemie u onkologických pacientů existuje souvislost s nedostatkem cholekalciferolu?

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: IV. Laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 046(p285)

Autoři: Iveta Rampulová; Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.; Iva Votavová; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; Mgr. Radomír Pilný; MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.; MUDr. Miroslava Nekulová

Úvod
Zvýšená hodnota plasmatického kalcia bývá projevem metastatické diseminace karcinomu prsu. Snížená hodnota plasmatického kalcia bývá naopak jedním z častých doprovodných projevů nádorového onemocnění. Příčiny tohoto jevu jsou pravděpodobně mnohočetné; k těm obvyklým patří nedostatek kalcia ve stravě, jeho nedostatečná či porušená absorpce, zvýšená exkrece kalcia ledvinami, nedostatečný přísun vitamínů skupiny D nebo jejich porušený metabolismus či kombinace všech těchto faktorů. Hormonálně aktivní formy vitaminu D3 hrají navíc významnou regulační roli v onkogenezi, diferenciaci a angiogenesi [1,2] prostřednictvím signalizace pomocí jaderných steroidních receptorů (VDR) aktivních jako transkripční faktory…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008