ICTP a kostní metastázy u karcinomu prsu

Konference: 2006 XIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 036

Autoři: Mgr. Milena Kapustová; doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.; MUDr. Jana Vočková; MUDr. Eva Krejčí; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.

Úvod:

ICTP se zdá být citlivým markerem pro časný záchyt kostních metastáz i pro monitorování účinnosti terapie. Hladina ICTP se zvyšuje společně s progresí kostních metastáz, zatímco v remisi zůstává v mezích normy. Tím se může posunout zahájení terapie a zlepšit tak prognostické faktory ve prospěch pacienta.Soubor:

V našem souboru je zařazeno 95 pacientů převážně s diagnózou karcinom prsu.


Prozatím jsme provedli 445 vyšetření a prokázali korelaci mezi scintigrafií a výsledkem vyšetření ICTP.
U 14 pacientek jsme vyšetřili hladiny ICTP zpětně od roku 2002 a monitorovali průběh onemocnění; 40 pacientů ze souboru mělo negativní ICTP (u některých potvrzeno i scintigrafií).
U pacientů s pozitivní hodnotou ICTP byly prokázány kostní metastázy nebo patologická, blastická kostní přestavba.


Na vybraných a předvedených kasuistikách lze pozorovat, že progrese onemocnění v souvislosti s kostními metastázami je zřetelná na zvýšených hodnotách naměřených hladin ICTP.Závěr:
Panel nádorových markerů nelze stanovit paušálně, je nutné ho přizpůsobit klinickému stavu a stadiu onemocnění. Je nutné vyhodnotit význam jednotlivých markerů pro nádor.
Spolehlivou predikci si nelze představit bez kombinovaného hodnocení všech parametrů a správného využívání všech informací, které nám dává k dispozici běžná praxe.


PŘÍKLAD: PACIENTKA F.L. HOTNOTY VYŠETŘENÝCH MARKERŮ

Literatura:

  1. Maemura M., et al.: Serum concentration of pyridinoline cross-linked carboxyterminal telopeptide of type I collagen in patients with metastatic breast cancer. Oncol Rep 2000:7:1333-1338.
  2. Shimozuma K., et al.: Biochemical markers of bone turnover in breast cancer patients with bone metastases: A preliminary report. Carcinoma. Cancer 1997:80:1760-1767.
  3. Aman S., et al.: Prediction of disease progression in early rheumatoid arthritis by ICTP, RF and CRP. A comparative 3-year follow-up study. Reumatology 2000:39:1009-1013.

Datum přednesení příspěvku: 21. 10. 2006