IGRT jako podmínka hypofrakcionace u karcinomu prostaty

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXVI. Karcinomy prostaty

Číslo abstraktu: 231

Autoři: MUDr. Magda Macháňová; MUDr. Igor Richter, Ph.D.; Ing. Vít Richter

Hypofrakcionace je na rozdíl od standardní frakcionace (většinou dávka 1.8 - 2.0 Gy/den, po dobu 5 dnů za týden) charakterixtická vyšší dávkou na frakci, přičemž je celková dávka aplikovaná v kratší době v menším poštu frakcí.  Z hlediska kvality života nemocných je nepochybně zkrácení celkové doby léčby důležitým faktorem. Hypofrakcionace má tradičně své dominantní postavení v paliativní lečbě, kde je její hlavní výhoda v menším počtu transportů nemocného k radioterapii...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008