Imatinib mesylate a sunitinib malate – efektivní bioterapie GIST.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Sarcom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 187 (p274)

Autoři: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Stanislav Špelda; MUDr. Petr Opletal; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Úvod

Gastrointestinální stromální tumory (GIST) jsou histopatologicky definovány jako vřetenobuněčné nebo epiteloidní, výjimečně pleiomofní mezenchymální nádory, exprimující protein KIT, transmembránově uložený receptor pro cytokin, známý jako růstový faktor pro kmenové buňky s intracytoplasmatickou tyrosinkinázovou aktivitou. GISTy ačkoliv jsou nejčastějšími sarkomy trávicího ústrojí, z celkového počtu sarkomů představují přibližně jen 5%. Roční incidence se odhaduje na 10-20 případů na 106 obyvatel. Průměrný věk při stanovení diagnózy je 60 let. Nejčastěji jsou lokalizovány v žaludku (40-70%), dále následuje tenké střevo (20-40%), tlusté střevo (5%) a jícen (<5%). [1,2] V klinice se vyskytují od malých indolentních nádorů, které jsou léčitelné pouhou excizí až po nádory maligní povahy, které představují 20-30%.[2] Nejčastějšími místy metastáz jsou játra a peritoneum.[3] ...


Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007