Implantabilní infuzní pumpy v léčbě nádorové bolesti.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: VIII. Podpůrná a ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 063

Autoři: M. Houdek; M. Gabryš

U nemocných s farmakologicky refrakterní nádorovou bolestí je jednou z léčebných možností intraspinální aplikace opioidů.
Různá technická zařízení, která tuto dlouhodobou aplikaci umožňují označujeme zastřešujícím názvem IDDS (Implantable Drug Delivery System). Zahrnují malé porty – rezervoáry (Salmon, Rickham), anesteziologické porty a technicky nejdokonalejší implantabilní infuzní pumpy. Implantabilní infuzní pumpy programovatelné a s konstantním průtokem tekuté látky umožňují dlouhodobou intratékální aplikaci opioidů. Aplikace medikamentů do blízkosti drah bolesti umožňuje výrazné snížení dávky při zachované analgézii.
Technické možnosti obou uvedených pump (programovatelné a s konstantním průtokem), indikace a kontraindikace, jejich výhody a nevýhody při léčbě nádorové bolesti jsou náplní této přednášky.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007