IMRT technika v léčbě nádorů hlavy a krku v MOÚ.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XVI. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 143

Autoři: MUDr. Tomáš Novotný; MUDr. Blažena Syptáková; MUDr. Jana Gombošová; MUDr. Denis Princ; MUDr. Petr Pospíšil; RNDr. Jiří Šimíček

Rozvoj nových technologií v radioterapii v posledních letech přinesl zlepšení a nové možnosti ozařovacích technik. Jednou z nich je možnost modulace svazku během záření pomocí dynamického MLC (multileaf colimator) - technika IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy). Tuto technika s výhodou používáme při šetření rizikových orgánů - hlavně míchy a příušních slinných žláz. Technika IMRT je v současné době v MOÚ standardní metodou léčby pacientů s nádory hlavy a krku (v praxi MOÚ od r. 2005). Šetření zdravých tkání v okolí cílových objemů vede k lepší kvalitě života pacientů po radioterapii a možná eskalace dávky záření za použití této techniky znamená pro nemocné větší naději k vyléčení.

V MOÚ je IMRT technika indikována v případě kurativní, ale i v adjuvantní léčebné strategii (podle protokolu NCCN). V indikovaných případech je konkomitantně podávána chemoterapie (cDDP 40 mg/m2 1x týdně nebo 100 mg/m2 v intervalu 21 dnů). Při plánování radioterapie, zvl. IMRT technikou, je standardně využívána fúze CT a MR obrazů. Velmi důležité pro přesné stanovení cílových objemů je znalost předléčebného diagnostického CT vyšetření, klinického popisu tumoru a uzlinových oblastí (nejlépe s popisem UZ vyšetření). U vhodných případů je doplňováno při plánování cílových objemů i fúze PET obrazu.

Stanovení cílových objemů je podle standardů naší kliniky. Jsou definovány 2-3 cílové objemy (tumor a patologické uzliny, uzliny a tkáně ve vyšším riziku postižení a uzliny v nízkém riziku) v závislosti na záměru terapie (kurativní/paliativní) a na zvoleném frakcionačním schématu. Pokud to velikost tumoru a celkový stav pacienta dovolí, snažíme se o akceleraci a event. hyperfrakcionaci radioterapie, která prokazuje větší biologický účinek. Při akcelerovaných režimech je nutností PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie). Sledování pacientů je zajištěno na ORL a radioterapeutické ambulanci. Ve sdělení budou uvedeny příklady stanovení cílových objemů, techniky radioterapie a vyhodnocení akutní toxicity.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008