IMRT u karcinomu endometria

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Radioterapie

Téma: NLZP - blok I

Číslo abstraktu: 048

Autoři: Ing. Linda Kašaová, Ph.D.; MUDr. Igor Sirák, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Zoul, Ph.D.; Ing. Petr Paluska; doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.; Ing. Milan Zouhar; MUDr. Jan Jansa

Cíl sdělení

 • Prezentovat první zkušenosti našeho pracoviště s adjuvantní IMRT u karcinomu endometria jako standardu místo dosud užívané box techniky.

 • Srovnání IMRT a box plánů 14 pacientek s IMRT
  • pokrytí PTV

  • dávky na OAR

 • Sledování odchylek nastaveníIMRT sv.box

+ IMRT


 • Vyšší terapeutický index (stejná dávka x nižší toxicita) – dozimetrické studie

 • Nižší akutní i pozdní gastrointestinální toxicita (Mundt et al.2003, Follow-Up = 30 měsíců), signifikantně nižší akutní toxicita zejména u grade 2 (symptomaticky léčený průjem)

 • Nižší akutní genitourinární toxicita (zatím omezená data)


- IMRT

 • Stále chybí přímé srovnání IMRT s konvenční RT

 • Krátký follow-up současných studií nestačí ke spolehlivému hodnocení pozdní toxicity

 • Nutnost přesného nastavení

 • Delší doba aplikace jedné frakceMetodika

 • Soubor prvních 14 pacientek s ca endometria indikovaných k adjut.RT pánve (od 3/2009)
  • pT2b a vyšší (invaze do stromatu čípku, adnex, pozitivní peritoneální laváž)

  • pT1c s rizikovými faktory (grade 2-3, přítomnost lymfangioinvaze, věk > 60let)

  • pozitivní lymfatické uzliny

  • neprovedení lymfadenektomie od pT1b G3 výše

 • Zakreslení Consensus guidelines…: Samll W., et al. IJROBF 2008; 71 (2): 428-434
 • CTV: proximální poševní pahýl, parametria, spádové lymfatické uzliny (vnitřní ilické, obturatorní, zevní ilické, společné ilické, nesakrální), uzliny konturovány s lemem 7mm kolem viditelných cévních struktur

 • PTV = CTV + lem 1 cm všemi směry

  OAR: rektum, moč.měchýř, tenké střevo a tračník, kostní dřeň, hlavice femurůOzařovací technika

 • Poloha pacientky

 • Supinační (bez rozdílu supinační x pronační Beriwal et al.2007)

 • Fixace dolních končetin, ruce na hrudi

 • IMRT

 • 45 Gy po 1,8 Gy

 • Fotony 6MeV

 • 7 polí (gantry 0°, 50°, 100°, 160°, 210°, 260°, 310°)

 • Optimalizace plánu s dodržením 95%-107% dávky na PTV

 • Normalizace do target mean

 • Box

 • Fotony 18MeV

 • Individuální tvarování polí MLC (okraje 0,5cm kolem PTV, kraniálně a kaudálně 1 cm)

 • Normalizace do izocentra


Výsledky - PTV • Statisticky významný rozdíl v rozmezí dávek

  44,5-47Gy(větší ozářené objemy pro box průměrně o 16,1%V


Výsledky – močový měchýř • Statisticky významný rozdíl v rozmezí dávek

  26-47Gy(nižší ozářené objemy pro IMRT průměrně o 26,3%V


Výsledky – tenké střevo a tračník • Statisticky významný rozdíl v rozmezí dávek

  2-17Gy (nižší ozářené objemy pro box průměrně o 5,6%V)

  21,5-25.5Gy (nižší ozářené objemy pro IMRT průměrně o 6,8%V)

  29,5-47Gy (nižší ozářené objemy pro IMRT průměrně o 61,1%V)


Výsledky – rektum • Statisticky významný rozdíl v rozmezí dávek

  19,5-21Gy (nižší ozářené objemy pro IMRT průměrně o 0,2 %V)

  32,5-46,5Gy (nižší ozářené objemy pro IMRT průměrně o 22,6 %V )


Výsledky – kostní dřeň • Statisticky významný rozdíl v rozmezí dávek

  2,5-18Gy (nižší ozářené objemy pro box průměrně o 2,5 %V)

  20-54Gy (nižší ozářené objemy pro IMRT průměrně o 6,4 %V

  27-34,5Gy (nižší ozářené objemy pro box průměrně o 6,4 %V)


Výsledky – hlavice femurů • Statisticky významný rozdíl v rozmezí dávek

  4,5-24,5Gy (nižší ozářené objemy pro IMRT průměrně o 25 %V

  26-35Gy (nižší ozářené objemy pro box průměrně o 4,8 %V) )


OBI

 • Před každou frakcí

 • 2 ortogonální snímky (AP a DX) srovnávány s referenčním DRR

 • Nastavení na kostěné struktury
  • AP: horní a dolní raménka stydkých kostí, foramina obturatoria, symfýza

  • DX: dolní okraj symfýzy, hrboly sedacích kostí, os sacrumVertikální posun


 • 99,6% dorovnání do 1 cm


Longitudinální posun


 • 98,4% dorovnání do 1 cm


Laterální posun


 • 97,2% dorovnání do 1 cm


Rotace stolu


Závěr

 • Prezentovanou metodou IMRT 7 polí pro adjuvantní radioterapii karcinomu endometria lze dosáhnout šetření rekta, močového měchýře, tenkého střeva a tračníku v oblasti vyšších dávek.

 • Pro kostní dřeň a hlavice femurů jsou výsledky kolísavé v závislosti na dávce. Hlavice femurů lze výrazně šetřit zejména v oblasti nižších dávek (do 24 Gy).

 • Korekce nastavení na kostěné struktury pomocí OBI probíhala ve většině případů do ±1cm ve směru VRT (99,6%) LAT (97,2%) a LNG (98,4%).

 • Zapojením rotace lze nastavení zpřesnit.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010