Imunitní odpověď jako prognostický a prediktivní faktor u nádorových onemocnění.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 06. Prognostické a prediktivní faktory II

Číslo abstraktu: 021

Autoři: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Helena Hornychová, Ph.D.; MUDr. Markéta Tomšová, Ph.D.; MUDr. Karolína Melicharova

V posledním desetiletí došlo k významnému pokroku v poznání vlastností nádorových buněk podmiňujících průběh onemocnění (prognostické faktory) i odpověď na léčbu (prediktivní faktory). Naproti tomu poměrně malá pozornost byla věnována studiu prediktivního a prognostického významu odpovědi organismu. Nicméně řada dat ukazuje, že imunitní odpověď organismu je v řadě případů prognostickým a prediktivním ukazatelem srovnatelného významu s fenotypem nádorových buněk. Naše předchozí studie prokázaly, že neopterin, ukazatel systémové imunitní aktivace, je prognostickým faktorem u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem, karcinomem ledviny, karcinomy horního zažívacího traktu i karcinomem ovaria. Vyšší hladina neopterinu u nemocných s karcinomem ovaria korelovala s poruchou propustnosti střevní sliznice a byla spojena s vyšším rizikem toxicity. V retrospektivní analýze u nemocných s karcinomem ovaria byl rovněž prokázán význam přítomnosti tumor infiltrujících lymfocytů. Přítomnost tumor inflitrujícících lymfocytů byla rovněž prediktivním faktorem patologické kompletní odpovědi po neoadjuvantní chemoterapii. Tyto výsledky ukazují na významnou roli imunitní odpovědi na nádorové onemocnění. Parametry imunitní odpovědi by měly být sledovány v prospektivních studiích, zejména se zřetelem na stále se rozšiřující roli biologické léčby. Podpořeno granty IGA MZ NR9096-4 a NR8392

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2007