Imunitní odpověď jako prognostický a prediktivní faktor u nemocných s karcinomem prsu

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Moderní patologie pro onkologii

Číslo abstraktu: 05

Autoři: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Cílená léčba je v současné době nedílnou součástí terapeutických postupů u nemocných s karcinomem prsu. Jedním z potenciálních „cílů“ je přitom i aktivace imunitního systému. V současné době je zřejmé, že imunitní systém hraje důležitou, v některých případech i zásadní roli v odpovědi karcinomu prsu na léčbu i v prognóze onemocnění. Růst nádoru vyvolává specifickou i nespecifickou imunitní odpověď, která však může ovlivnit další průběh onemocnění příznivým i nepříznivým způsobem. Důležitým prognostickým i prediktivním ukazatelem u nemocných s karcinomem prsu je zejména přítomnost tumor infiltrujících lymfocytů v nádorové tkáni. Nicméně i cirkulující biomarkery imunitní odpovědi, například neopterin, mohou v některých případech odrážet průběh léčby a předpovídat prognózu.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014