IN VITRO ACTIVATION OF MYELOMA-SPECIFIC CYTOTOXIC T CELLS BY MUC1 PULSED DENDRITIC CELLS

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Cellular immunotherapy and vaccination

Číslo abstraktu: 0073

Autoři: MUDr. Fedor Kryukov; MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; Mgr. Darina Očadlíková; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; RNDr. Eva Matějková; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2009