Indikace a výsledky CT kolonografie v diagnostickém algoritmu MOÚ.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 210p

Autoři: MUDr. Petr Opletal; MUDr. Michal Standara

V MOÚ bylo v období 10/2004 do 11/2009 vyšetřeno 60 pacientů pomocí CT kolonografie na dvouřadém spirálním CT přístroji. V indikacích převládalo kontrolní vyšetření po nekompletní optické kolonoskopii (n = 43,71%), nebo její odmítnutí pacientem (n=11,18%). Screeningové CT kolonografické vyšetření nebylo prováděno.

Nekompletní kolonoskopie byla ukončena nejčastěji v colon descendens (medián vzdáleností 55 cm od rekta), velká část tračníku zůstala tedy nevyšetřena. U 6 pacientů (10%) bylo nalezeno 7 patologických lézí větších než 6 mm, které nebyly dříve zobrazeny optickou kolonoskopií. Tyto výsledky dobře korelují s literárně dostupnými daty z retrospektivních studií na větších souborech pacientů. Ve studii ‘CT Colonohraphy in 546 Patients with Incomplete Colonoscopy, Copel et al., Radiology: Volume 244: Number 2–August 2007’ je uvedeno 13% pacientů se záchytem endoskopicky nezobrazené léze větší než 6 mm pomocí CT kolonografie.

Z provedené studie v souladu s literálními údaji vyplývá, že CT kolonografické vyšetření je pro pacienta po nekompletní optické kolonografii přínosné.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011