Indikace radikální nefrektomie-retrospektivní zkušenosti

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin

Číslo abstraktu: 115

Autoři: MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.; MUDr. Lukáš Holub; MUDr. Petr Morávek, CSc.; MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.

Cíl
Autoři předkládají soubor nemocných po provedené radikální nefrektomii pro karcinom ledviny. Sledují přítomnost karcinomu ledviny v odstraněné nadledvině a upřesňují indikaci radikálního odstranění ledviny s nádorem a nadledvinou.

Materiál a metoda
V období leden 1999 až prosinec 2003 bylo provedeno 143 radikálních nefrektomií pro karcinom ledviny a histopatologicky vyšetřeno 143 odstraněných nadledvin. V TNM klasifikaci karcinomu ledviny byla zastoupena škála od pT1N0M0 po pT4N1M1.

Výsledky
Ze sledovaného souboru 143 vyšetřených nadledvin byla v 9 (6,7 %) nadledvinách zjištěna metastáza karcinomu ledviny. Ve 14 případech byl prokázán korový adenom nadledviny. Ve 120 případech byl konstatován normální histologický obraz nadledviny. Metastáza karcinomu ledviny v nadledvině byla nalezena ve všech případech u pT3 a vyššího stupně.

Závěr
Dle doporučených postupů Evropské urologické společnosti (EAU guidelines) je třeba odstranit nadledvinu v případě zjištěné patologie nadledviny na UZ, CT, NMR. Dle našich vlastních zkušeností považujeme za vhodné odstranit nadledvinu dle EAU guidelines a u nádorů ledviny rozsahu T3 a vyššího stupně (dle TNM klasifikace).

Datum přednesení příspěvku: 28. 5. 2005