Informace o programu screeningu kolorektálního karcinomu pro širokou veřejnost.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Onkologická informatika a Národní onkologický registr

Číslo abstraktu: 123

Autoři: Mgr. Pavla Šlosserová

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010