INFORMACE PRO PACIENTY PŘED ZAVEDENÍM ŽILNÍHO PORTU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: V. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi

Číslo abstraktu: 044

Autoři: Dagmar Šnýdrová; Ivana Horká

Cílem tohoto edukačního materiálu je informovat onkologického pacienta a jeho rodinu nebo blízké o žilním vstupu, pro aplikaci protinádorové terapie, před zahájením onkologické léčby. Pacient dostává odpovědi na otázky: co je port a proč je pro něj vhodný, jaké jsou výhody aplikace léčiv do portu, kde a kdo mu port zavede, jaká ho čeká příprava před výkonem, jak se port používá a kam se má obrátit, v případě jakékoliv nejasnosti nebo komplikace. Materiál připra­vili zaměstnanci OCHO FNUSA.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013