Informace pro sestry o ambulanci preventivní onkologie v MOÚ.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 152

Autoři: Jana Karásková

Pracuji na ambulanci preventivní onkologie. Jsme jedinou ambulancí v České republice, která se zabývá touto prevencí. Základní myšlenkou, proč byla ambulance zřízena je předejít léčbě onkologického onemocnění zjištěné v pozdějších stádiích a provést takové vyšetření, které zkontroluje zdravotní stav celého těla. Proč tedy investovat do svého zdraví?

V dnešní uspěchané době je široké veřejnosti nabízena prevence v rámci úhrady z pojištění:

U obvodního lékaře 1x za 2 roky, kde je provedeno a aktualizováno anamnestické vyšetření zaměřené na rizikové faktory, očkování proti tetanu, kompletní fyzikální vyšetření a laboratorní vyšetření plasmatických tuků a cukrů. V 50 a více letech je prováděn test na OK.

Stomatologické vyšetření 1x ročně. U žen gynekologie také 1x ročně.

Tato vyšetření však neobsáhnou kontrolu celého těla, jak nabízí naše ambulance. Navíc naše vyšetření probíhá v příjemném prostředí. Je provedeno kompletně za 2 hodiny a výsledky všech vyšetření jsou srozumitelně a komplexně vyhodnoceny.


Co tedy nabízíme?

Klienti si mohou vybrat, zda prohlídku uskuteční ve všední den či v sobotu. Objednají se. Jsou jim nabídnuty 2 typy prohlídek ve všední den a 1 typ sobotní.


 1. Základní preventivní onkologické vyšetření tzv. balíček pro každého, ve všední den, který obsahuje tato vyšetření:

  RTG plic, ultrazvuk břicha, EKG s měřením tlaku, vyšetření vzorku moči na biochemii.

  Vyšetření stolice na OK - laboratorní metoda prováděna nově přístrojově s vysokým rozlišením, vyšetření krve na kompletní biochemické a hematologické vyšetření, na štítnou žlázu a zánětlivé markery. U mužů odběr na PSA u žen na Ca 125.

  Dále je lékařem provedeno komplexní anamnestické vyšetření, preventivní onkologické vyšetření a celkové fyziologické vyšetření. Pokud se během prohlídky najdou nově zjištěné problémy, jsou klienti dále dovyšetřeni již v rámci svého pojištění. Mohou si vybrat, zda u nás či v místě bydliště. Po vyšetření je zpracována komplexní závěrečná zpráva, která je přehledná a srozumitelná a obsahuje veškeré výsledky a doporučení pro daného klienta.
 2. Individualizovaná preventivní prohlídka ve všední den.

  Obsahuje ta vyšetření, která jsou šita tzv. na míru klienta. Jsou to ta vyšetření, na kterých se klient domluví přímo s lékařem. Závěrečná zpráva obsahuje výsledky těchto vyšetření a doporučení, k tomu související.

  Sobotní preventivní onkologická prohlídka je obsahově stejná jako základní preventivní balíček a je zde navíc u mužů přidán ultrazvuk scrota, u žen mamograf a gynekologické vyšetření. Závěrečná zpráva stejná. /Fotografie ambulance/


Nyní výsledky, které jsme dosáhli v uplynulém roce 2009.

Graf: počet celkově vyšetřených klientů v ambulanci prevence ve všední den a počet zachycených onkologických diagnoz.

Graf: počet jednotlivých onkologických diagnoz a rozlišení muži-ženy

Graf: nejčastěji doporučených dalších vyšetření.

V ambulanci prevence se 1x týdně provádí mamární prevence u geneticky rizikových klientů - tzv. ROZA - rodinná zátěž. Podle genetických doporučení, je nutné zajistit následnou prevenci. V daných měsíčních či ročních intervalech, chodí na preventivní mamární vyšetření klienti a klientky, které určí ze svých provedených genetických vyšetření genetická ambulance. Každý klient má zpracovanou svoji genetickou zprávu, ve které je určen interval prohlídek a navrhnuta další preventivní opatření. Na tuto prohlídku navazuje u řady žen i vyšetření rodinné zátěže na onkologické gynekologické ambulanci, se kterou spolupracujeme. Většina klientů je po určité době předána ke sledování, ke svým obvodním lékařům a gynekologům, kteří musí mít přehled o rizicích do budoucna. U hereditárních forem rizikových klientů je nutné zajistit komplexní sledování. V případě psychologických problémů je vhodné zajistit i péči psychologa. Riziková ambulance slouží i ke sledování zdravých příbuzných v riziku.

Závěrem chci říci, že prevence je hodně podceňována v široké veřejnosti a je potřeba o ní vědět a dávat informace ostatním. Práce na onkologii je náročná, tak proč si ji neusnadnit.

Proto jsem přednášku připravila, aby jste měli informace o naší prováděné prevenci a mohli o ní hovořit s ostatními. I zmínka o tom, že preventivní vyšetření má cenu podstoupit nám v budoucnosti usnadní péči o onkologicky včasně zjištěné pacienty. Léčba nebude tak dlouhá a nákladná. Zdraví máme všichni jen jedno. Važme si ho.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010