INHIBITORY TYROZINKINÁZY V LÉČBĚ NSCLC

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XXIII. Nádory plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: XXIII/322

Autoři: MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.

 

Autor se zabývá historií, současností a perspektivami léčby nemalobuněčného karcinomu plic tyrozinkinásovými inhibitory (TKI) z pohledu výsledků registračních studií a současné praxe. V přehledu uvádí aktuální algoritmy a možnosti léčby karcinomu plic u EGFR mutovaných i nemutovaných pacientů, diskutuje výběr vhodného pacienta pro 1. a další linie léčby TKI v kontextu s ostatními léčebnými modalitami lokálně pokročilého a metastatického stadia NSCLC. V přednášce jsou zmíněny údaje o nejčastějších nežádoucích účincích léčby TKI a uvedena recentní data o výsledcích léčby dalšími novými TKI a probíhajícím výzkumu v této oblasti. Na závěr je uvedena krátká kazuistika nemocného léčeného TKI.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016