INTEGRATED 18F-FDG PET/CT MAY PREDICT THE OUTCOME OF PATIENTS WITH T-CELL LYMPHOMAS

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1685

Autoři: MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Zuzana Kubová; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Mgr. Lenka Kučerová; MUDr. Eva Buriánková; Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 7. 6. 2009