INTEGRATIVNÍ MEDICÍNA V ONKOLOGII

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XI. Integrativní přístupy v onkologii

Číslo abstraktu: XI/82

Autoři: MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

V současnosti se v medicíně celosvětově otevírá nový směr, kterým je integrace evidence-based alternativní a komplementární medicíny (KAM) do klasické tzv. západní medicíny. Jedná se o využití fytoterapeutik, potravinových doplňků, dietních opatření a dalších přístupů, které prokázaly ve standardních klinických zkoušeních svůj efekt. V rámci tohoto rychle se rozvíjejícího směru jsou budována celá centra integrativní medicíny při uznávaných onkologických pracovištích. Během onkologické léčby totiž užívá komplementární a alternativní léčbu přes 50 % (některé studie udávají až 90 %) pacientů, z nichž kolem 70 % užívá potravinové doplňky a alternativní léčbu, aniž by o tom informovali svého ošetřujícího lékaře. Jako zdroj informací o KAM jim pak slouží internet, speciální (většinou neodborné) knihy, lékaři jiných oborů, příbuzní a známí. Bez ohledu na zdroj těmto informacím plně důvěřuje až 80 % pacientů. Drtivá většina z nich je pak přesvědčena, že metody KAM zvýší účinnost standardní léčby a prodlouží jejich přežití. Je bohužel prokázáno, že téměř 30 % z těchto pacientů užívá potenciálně nebezpečné kombinace preparátů, z nichž některé nejen že zvyšují toxicitu, ale snižují i efektivitu ověřené onkologické léčby. Pojďme se společně podívat, zda skutečně, na podkladě evidence-based medicíny, neexistují ještě další možnosti, kterých běžná medicína nevyužívá dostatečně, a ze kterých by mohli pacienti profitovat. Mysleme i na rizika vznikající při souběžném užívání různých postupů, o kterých nám velmi často i ze strachu z nepochopení naši pacienti neříkají. Zabraňme farmakologickým kombinacím, které mohou nejen snižovat efektivitu konvenční terapie, ale zvyšovat toxicitu léčby. Budujeme důvěru pacienta dostatečnou erudicí na témata pro nás sice méně zajímavá, pro naše pacienty však mnohdy významná.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016