Interpretace výsledků nádorových markerů

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P021

Autoři: J. Zehleová; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; Mgr. Václava Polívková (Zmeková); MUDr. Vladimír Bartoš; K. Šafarčík; MUDr. Šárka Svobodová; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA

Cíl studie:
Zajistit optimální vyhodnocení nádorových markérů v klinické praxi.

Výsledky:
Autoři prezentují různé možnosti interpretace výsledků nádorových markerů. Prezentují návrh optimálního stanovení senzitivity, specificity a ROC křivek pro posouzení jak předoperačních hodnot tak při follow up nádoru. Současně prezentují nejčastější chyby s kterými se lze setkat v rutinní praxi. Věnují se otázce normálních hodnot, vyhodnocení a interpretaci výsledků a diskutují optimální presentaci výsledku (počítačová, grafická, slovní komentář).

Závěry:
Interpretace nádorových markerů musí být pojata interdisciplinárně (úzká spolupráce laboratorních a klinických pracovníků). Výsledek (především follow up) by měl mít obdobně jak je tomu v doporučení EGTM grafický výstup a současně i slovní komentář.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005