Intersticiální brachyterapie nádorů hlavy a krku.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XIX. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 176

Autoři: R. Nováková; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA; A. Knéslová; J. Müllerová; J. Farná; V. Beňová

Nádory hlavy a krku tvoří heterogenní skupinu, kterou spojuje jejich topografická blízkost. Jedná se o komplexní léčbu, jejíž součástí je nejen chirurgie hlavy a krku, ale i plastická a rekonstrukční chirurgie, radiační a klinická onkologie, nutriční podpora, rehabilitace, patologie, radiodiagnostika a podpůrná terapie. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007