Intervenční výkony u nádorů gastrointestinálního traktu - přehled metod.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Zobrazovací intervenční metody v onkologii

Číslo abstraktu: 129

Autoři: MUDr. Jiří Pánek; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.

Intervenční zákroky se uplatňují u různých malignit gastrointestinálního traktu. Velká skupina z nich tvoří nádory v oblasti pankreatohepatobiliárního systému. U těchto procesů může - a často také dochází - k obstrukci žlučových cest a je tedy nutné zajistit drenáž žluči. To je možné právě v podobě intervenčního zákroku zvaného perkutánní transhepatická drenáž. Jeho principem je zavedení drénu přes kůži ajátra do žlučových cest, resp. v ideálním případě přes oblast obstrukce až do duodena, tímto je pak drenáž žluči zajištěna. Výkon se na našem pracovišti provádí pod skiaskopickou kontrolou, nemocnému podáváme i. v. analgosedaci (používá se kombinace midazolamu a fentanylu). Na tento úvodní zákrok mohou navazovat další, lze např. provést odběr materiálu z místa stenózy klíšťkovou biopsií či implantovat do nádorového zúžení kovový stent s možnou následnou brachyterapií. Pacienti jsou k perkutánní drenáži indikováni při prokázané obstrukci žlučových cest, při nevhodnosti chirurgického řešení stavu a pokud není vhodný zákrok ani pomocí ERCP. Absolutní kontraindikace prakticky nejsou uváděné.Provedená zevně-vnitřní drenáž žlučových cest u pacienta s maligní stenosou


Další skupina výkonů se týká trávicí trubice, zejména pak orálních partií (jícen a kardie), dále pak i v oblasti duodena nebo rekta. Zde se jedná zejména o paliativní zákroky směřující k zachování průchodnosti gastrointestinálního traktu pomocí implantace stentů. Samotné zavedení takového stentu výrazněji nezatěžuje pacienta, má malé procento komplikací a důležitý je prakticky okamžitý efekt na pasážovací poruchy. Základní rozdělení stentů je na kovové a plastové. Design kovových stentů je rozličný, obecně se používají stenty kryté, samoexpandibilní, výhodou je jejich dobrá roztažná síla a antimigrační schopnost, nevýhodou pak velmi obtížná extrakce. Plastové stenty se u maligních stenóz používají méně, lze je např. použít při výskytu komplikací tumoru, jako je třeba velká ulcerace, nebo na překrytí píštěle.Implantovaný kovový stent při karcinomu distálního jícnu.


Očekávaný přínos z intervenčních zákroků musí vyplývat z dobré spolupráce klinického lékaře indikujícího vyšetření a radiologa, které jej provádí, vše by se mělo řídit i podle zvyků jednotlivých intervenčních pracovišť.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2010