Intratumorální T lymfocyty u karcinomu prsu léčeného neoadjuvantní chemoterapií.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XIV. Laboratorní diagnostika nádorů prsu

Číslo abstraktu: 132

Autoři: MUDr. Helena Hornychová, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Markéta Tomšová, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Úvod
Již dlouhou dobu je v oblasti biologických vlastností nádorů předmětem studia vztah mezi nádorem a imunitním systémem.
Ten hraje důležitou roli v obraně organismu proti nádorovému bujení, některé imunitní reakce však působí opačně a růst tumoru podporují mimo jiné také podílem v indukci angiogeneze. V obraně proti nádorovému bujení jsou T lymfocyty spolu s NK buňkami nejdůležitější efektorovou strukturou a jsou také jednou z cílových struktur při protinádorové imunoterapii (například aktivace T lymfocytů pomocí stimulace interleukinem 2 používaná v terapii renálního karcinomu). ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007