ISOLATION AND EXPANSION OF ALLOGENEIC MYELOMA-SPECIFIC T CELLS PRODUCING INTERFERON-GAMMA

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 12. Cellular immunotherapy and vaccination

Číslo abstraktu: 0948

Autoři: Mgr. Darina Očadlíková; MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; Andrea Stejskalová; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007