Jak dlouho podávat adjuvantní LHRH analoga?

Konference: 2008 XI. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Hormonální adjuvantní terapie karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 001

Autoři: MUDr. Stanislav Batko

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2008