Jak hodnotit a jak mírnit psychický diskomfort umírajícího pacienta.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: IX. Terminální péče

Číslo abstraktu: 070

Autoři: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.; MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.; MUDr. Jiří Prokop

Úvod
Je dlouhá cesta pacienta a jeho blízkých od sdělení diagnózy k závěrečné fázi života. Pacient i doprovázející blízcí, resp. příbuzní jsou často ve velkém stresu, psychickém i fyzickém vypětí, zažívají množství převážně negativních emocí (strach, úzkost, hněv, bezmoc, pocity viny, vyčerpání, nedůvěru, nejistotu, frustraci, zoufalství a mnoho dalších). Většina blízkých pociťuje k nemocnému hluboké citové pouto, občas však bývají nevyřčené nedořešené rodinné problémy či tabu. K negativnímu prožívání tíživé situace přispívá většinou i zhoršení sociální situace rodiny, nutnost zajištění normálního chodu domácnosti a života, předchozí zkušenosti se zdravotnictvím, strach a osobní postoj ke smrti apod. Postoj k umírajícímu ovlivňuje také psychická a spirituální zralost členů rodiny....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007