JAK MŮŽE POMÁHAJÍCÍ POMÁHAT SÁM SOBĚ - SESTERSKÁ SEKCE

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 023

Autoři: Dagmar Jančová

Úvod

Příspěvek se zabývá problematikou pomáhající role v prá¬ci onkologické sestry. Seznamuje nás s konkrétními účinky psychoterapie zaměřené na tělo v kontextu mentální hygieny zdravotníka.

Rozdílné přístupy sester

V teoretické části se zaměřuje na archetypální pozadí pomá¬hající profese. Ukazuje rozdílné přístupy k zátěžovým situacím vycházející z osobnostních zvláštností povahy sestry. Respektování těchto odlišností vytváří prostor pro skutečnou pomoc a brání uvíznutí v pozici ‘bezmocného zachránce‘. Pokud pomáhající dokáže pomáhat sám sobě, může lépe podporovat pacienta v jeho kompetencích aktivizovat vlastní síly.

Ukázky cvičení

Praktická část ukazuje okruhy metod práce s tělem. Vyzkoušíme si cvičení, která pomáhají uvolňovat svalové napětí, prohlubovat schopnost soustředění a prožívání vlastních tělesných zkušeností. To vše přispívá k dosažení lepšího sebepoznání a posílení důvěry ve vlastní schopnosti.

e-mail: dagmarjancova@post.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011