Jak na ztrátu identifikace studie u fúze obrazů ze zobrazovacích modalit.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 216p

Autoři: Ing. Jiří Bartl

Účel

U některých vyhodnocovacích stanic k PET nebo PET/CT zobrazovacím modalitám způsobuje výchozí nastavení SW aplikace pro fúzi obrazů ztrátu identifikace studie.


Cíl

Odmítnutí archivace chybně fúzovaných obrazů z PET nebo PET/CT vyhodnocovací stanice Siemens Syngo. Materiál: SW Dicom Modality Tool Kit (DCMTK) [1], OS Linux, SW VirtualBox [2].


Metoda

Výchozí obrazovou modalitou je pro jakoukoliv SW fúzi obrazů s modalitou PT standardně CT nebo MR. Výsledné fúze obrazů tak mají vždy „Accession Number" a „Study ID" výchozí obrazové modality. CT nebo MR obrazy z jiné než aktuální studie (PT) tak způsobují ztrátu identifikace studie. Kromě toho navíc dochází při následné archivaci takto vytvořených fúzí k nežádoucímu „míchání" obrazových dat do CT nebo MR studií.

Možným řešením je zahájit fúzi obrazů modalitou PT a po ověření tohoto fúzovacího pravidla na dočasném archivu (TMP PACS) pak přeposlat fúzi obrazů na cílový PACS.


Výsledky

Navržené řešení umožňuje po dotazu z NIS bezproblémové zobrazení všech pacientských obrazových dat z PACS pro dané vyšetření. Odeslání chybně fúzovaných obrazů na cílový PACS je zamítnuto a současně oznámeno na příslušné pracovní stanici Syngo.

Uvedené řešení bylo realizováno se SW DCMTK (TMP PACS) v prostředí OS Linux na HW pro klinickou stanici PACS. S využitím SW VirtualBox OSE, pro virtualizaci HW, slouží tato stanice navíc ke svému původnímu účelu.


Závěr

Řešení používající volně dostupné SW nástroje nemusí být vždy snadná, ale v některých případech jsou nejlevnější.


Literatura

  1. OFFIS DCMTK Documentation, internet http://support.dcmtk.org/docs/
  2. VirtualBox Open Source Edition, internet http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Podpořeno:

Tento projekt je součástí výzkumného programu MZ0 MOU2005 ´"Funkční diagnostika nádorů´

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010