Jak využít genetické testování v onkologii.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 153

Autoři: Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.; Dita Hanousková; Blanka Dvořáčková; MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.

Onkologická onemocnění mají různé příčiny a jsou ve většině případů považována za polyfaktoriální. V některých případech je však možné, že převládající příčinou je genetická dispozice. Genetickou dispozicí rozumíme vysoké riziko onemocnění díky mutaci v některém pro buňky důležitém genu.

V našem genetickém vybavení hraje roli asi 30 tisíc různých genů a každý má různou funkci. V rámci genů jsou odchylky v sekvencích DNA, které více či méně ovlivňují funkci genů. Právě tyto odchylky vytvářejí naši jedinečnost. Některé z těchto odchylek však způsobují nemoci, nebo dispozice k nemocem, jako je tomu u nádorů.

V 80. a 90. letech minulého století došlo k průlomovým objevům v oblasti dědičnosti nádorů. Především v roce 1992 byly objeveny první dva geny pro dědičný syndrom nádorů kolorekta a od té doby byl zjištěny další nejméně čtyři. V roce 1995 byly objeveny geny BRCA1 a BRCA2, vysoce rizikové geny pro nádory prsu a vaječníků. Postupně jsou odhalovány nové genetické příčiny dědičné dispozice k nádorům. Ve většině případů se jedná o komplexní rizika, která zahrnují více různých lokalizací a typů nádorů, tzv. syndromy. U mnohých je můžeme poznat i podle dalších příznaků, u jiných jsou jediným příznakem právě nádorové nemoci v rodině.

Od roku 1997 je na Masarykově onkologickém ústavu poskytováno pacientům i jejich rodinám genetické poradenství a v indikovaných případech i genetické testování.

Nádory kolorekta a celého zažívacího traktu jsou poměrně často dědičné. Při včasném odhalení dědičné etiologie je možné díky testování více členů rodiny zabránit i předčasným úmrtím. Především u nádorových syndromů se totiž první příznaky nádorů objevují ve velmi mladém věku.

V současné době nejčastěji testujeme právě podezření na Lynchův syndrom, neboli hereditární nepolypozní kolorektální karcinom, ale i další syndromy, jako je familiární adenomatozní polypóza, Peutz-Jeghersův syndrom, nebo juvenilní polypóza. Nádory kolorekta se mohou vyskytovat s větší frekvencí i u dědičného syndromu nádorů prsu a ovarií, ale i u dalších syndromů.

Genetické poradenství je velmi podrobná konzultace včetně získání údajů o celém rodokmenu. Na základě těchto údajů je možné indikovat genetické testování. V České republice existují specializované laboratoře k testování syndromů. Na MOÚ jsou testovány běžně geny pro Lynchův syndrom, geny pro nádory prsu a ovaria, velmi těžký Li-Fraumeni syndrom, dedičný difuzní karcinom žaludku a také dědičné maligní melanomy. Některá další testování jsou poskytována jinými laboratořemi (VFN, FN Motol, FN Brno, FN Olomouc).

Pokud je potvrzena dědičná příčina nemoci u pacienta, můžeme testovat (prediktivně) všechny příbuzné a zjistit jejich rizika malignity. V rámci MOÚ pro tyto osoby s vysokou zátěží existují onkologické preventivní ambulance. Prevence začíná většinou již od dvaceti let, u některých syndromů v dětství.

V roce 2009 byly publikovány standardy péče o osoby s vysokým rizikem nádorových onemocnění díky dědičné dispozici (supplementum KO 2009). V tomto supplementu je také přehled o všech ambulancích pro rizikové osoby v ČR.

Rozvoj testování a preventivní péče o osoby s dědičným rizikem nádorů je důležitý pro předcházení předčasným onemocněním i úmrtím.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010