Jak změní nová teorie patogeneze tuboovariálního karcinomu naši klinickou praxi – pohled patologa, pohled onkogynekologa

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Moderní patologie pro gynekologii

Číslo abstraktu: 28

Autoři: MUDr. Petr Škapa; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Cílem je ukázat novou teorii a pro praxi, jak se nyní zpracovávají tuby po salpingektomiích a tuby u BR CA pozitivních – včetně obrazové dokumentace. Dále pohled klinika i na důsledky teorie pro premenopauzální benigní operativu a u filozofie BR CA pozitivních žen – profylaktické operace.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014