JE PROSTOR PRO INOVACE V ONKOLOGII?

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Téma: IV. Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii

Číslo abstraktu: 033

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Východiska:

Onkologie solidních nádorů má mnoho cílených léků, které léčí, prodlužují čas do progrese i život nemocných, ale nejsou schopny onko­logické onemocnění vyléčit. Do zdravotnického systému v posledních pěti letech vstoupila řada nových cílených technologií, výrazně zvyšujících kva­litu života nemocných a vracejících je zpět do normálního života.

Cíl:

Při daném množství finančních prostředků přicházejících do systému je zde místo pro nové paliativní technologie, jako např. na léčbu metastatického maligního melanomu? Na základě odhadu ochoty platit (rámci cost benefit analy­sis) a ve srovnání s léčebnými metodami jiných závažných chorob stanovujeme a vysvětlujeme možné racionální rozmezí willigness to pay. Zabýváme se analýzou dopadu (ekonomického, zdravotního, společenského) opuštění tohoto rozmezí, a to oběma směry, a návrhem technologií, jejichž propuštěním ze systému dáváme naději novým postupům.

Závěr:

Bez opuštění zastaralých technologií je přístup nových postupů a prostředků do onkologie velmi ztížen.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013