Je PSA nad šedou zónou indikací k opakovaným biopsiím?

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIV. Nádory prostaty

Číslo abstraktu: 207

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.; MUDr. Michaela Matoušková; Ing. Vlasta Dudková

Elevace hodnot PSA přes šedou zónu (4-10ng/ml) představuje asi ve 30-60% případů vzestupnou pravděpodobnost přítomnosti karcinomu. PSA nad 20ng/ml značí 80% možnost lokálně pokročilého onemocnění. Hodnoty však mohou být vyšší i u nezhoubného zvětšení prostaty při obstrukčních uropatiích, zánětech žlázy, mechanickém podráždění prostaty aj. Existují však též nezvykle vysoké hodnoty, pro které není dosud přesné vysvětlení. Uvažuje se o endogenních interferencích immunoesejí s cílovými markery (zkřížené reakce, odlišně reagující isoformy markerů, bakteriální kontaminace, revmatoidní faktor).
V naší skupině pacientů jsme všechny tyto pravděpodobnosti nevyšetřovali. Sledovali jsme změny v symptomatologii, laboratoři a fyzikálních nálezech. Vyjma elevace PSA v řadě případů spojené s BPH a symptomy LUTS jsme nenalezli závažné stavy svědčící pro karcinom prostaty. Ve skupině jsme ve sledovaném období zachytili pouze jeden karcinom při náhlém vzestupu PSA.
Z těchto důvodů jsme po vyhodnocení skupiny dospěli k rozhodnutí, pokud hodnoty PSA neprogredují (alespoň tři odběry po třech měsících) a není ani jiná změna (fyzikální nález aj), po třech biopsiích zůstáváme pouze u hodnocení subjektivního a objektivního nálezu, sonografického vyšetření a biochemického sledování PSA a isoforem, obvykle 3x ročně.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007