Jeden rok za námi a jak dál?

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: 20. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 183

Autoři: MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.

   Souhrn

   Záměr

   Zhodnocení činnosti nutriční ambulance pro onkologicky nemocné pacienty ve Fakultní nemocnici Olomouc za dobu prvního roku její činnosti.

   Metody

   Do nutriční ambulance přicházejí od 1.2.2011 nemocní léčení na naší klinice, pacienti z ostatních klinik i léčení v jiném zdravotnickém zařízení. Podmínkou je diagnóza nádorového onemocnění léčená či neléčená, a porucha příjmu potravy s průvodní malnutricí.

   Pacienti jsou podrobně hodnoceni po stránce diagnózy, BMI, hmotnosti, léčby, laboratorních ukazatelů nutrice.

   Výsledky

   Za dobu 1 roku bylo vyšetřeno v naší ambulanci 80 nových nemocných. U osmdesáti procent nemocných přítomna nutričně riziková diagnóza, zbylí pacienti byli buď léčeni pro nutričně nerizikovou diagnózu a/nebo byli na symptomatické terapii. Deset nemocných mělo nebo má PEG. Ve druhé části jsou stručně uvedeny výsledky klinických studií, zabývající se výsledky onkologické léčby v korelaci s nutričním stavem nemocného. Naším úspěchem je zahájení intenzivní spolupráce s KÚČOCH u nemocných s potenciálně kurabilními nádory hlavy a krku.

   Hodnocení

   Nemocní s nádorovým onemocněním mohou profitovat ze správně vedené a dobře načasované nutriční podpory. Výživová podpora u nemocných se solidními nádory by neměla být vnímána jako plýtvání finančními prostředky veřejného zdravotnictví

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012