JEDNOZNAČNÁ IDENTIFIKACE PACIENTA – SESTERSKÁ SEKCE

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 052

Autoři: Dis. Iva Víšková; Mgr. Eva Valentová; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; Mgr. Kamil Kudelka

Klíčová slova: identifikace pacienta, fotografie, radioterapie, RFID, bezpečnost

Úvod

Zdravotnictví je vysoce specializovaný obor, ve kterém v případě chybné identifikace nemocného může dojít k vážnému ohrožení zdraví pacientů. Proto se mnohá zdravotnická zařízení snaží zavést do svého systému práce identifikační protokoly využívající nové technologie. Doposud ovšem nebyl nalezen tak dokonalý systém, který by zajistil absolutní bezchybnost a jednoznačnost identifikace pacienta. Nicméně v současnosti již existuje celá řada způsobů, které zvyšují bezpečnost pacienta a jistotu identifikace.

Metodika

Základní identifikace ambulantních pacientů probíhá na různých pracovištích víceméně stejně. Pacient se prokáže kartou pojišťovny, která obsahuje jméno, příjmení a jednoznačný identifikátor v podobě rodného čísla. Po evidenci pacienta se používá pouze jméno. Zde již může dojít k záměně. Často se jedná o starší osoby se zhoršením sluchu nebo sníženou orientací v prostoru. Mezi poměrně nové nástroje identifikace pacienta lze zařadit jeho fotografii, která je součástí elektronické dokumentace. Tento způsob identifikace, zejména u onkologicky nemocných, však bývá často nejednoznačný, s ohledem na to, že se vzhled pacientů během prodělávané léčby výrazně mění.

Často se setkáváme s použitím náramků s čárovým kódem. Nevýhodou je nutnost přiložit čárový kód k zařízení, které je dokáže přečíst. Jedná se tedy pouze o pasivní systém, limitovaný dostupností snímacího přístroje.

V dnešní době již lze najit příklady praktického využiti technologií, které využívají aktivního systému identifikace. Typickým příkladem je technologie RFID. Zkratka RFID vznikla z anglických slov Radio Frequency Identification, resp. systém pro
radiofrekvenční identifikaci. Jedna se o identifikaci objektů pomoci radiofrekvenčních vln. Je realizována pomocí RFID čipu (tagu) a odpovídající čtečky. Princip RFID je založen na
impulsu, který vysílá čtečka a čip, který je tímto impulsem vybuzen, odesílá zpět uložená data v podobě jednoznačného identifikátoru. Identifikační náramek s RFID čipem může
kromě jednoznačné identifikace poskytnout širokou škálu dalších funkcí. Veškeré informace o pacientovi a výsledky vyšetření mohou být automaticky zapisovány nejen do centrálního informačního systému, ale především do samotného čipu v náramku. Zapisovat lze například měření tělesné teploty, transfuze krve, infuze, podávané léky. Kromě toho lze pomocí integrovaných senzorů zasílat informace o somatických funkcích (teplota, tepová frekvence), o prudkém pohybu/pádu, o pokusu sejmout náramek atd. Signál čipu lze přijímat i z poměrně velké vzdálenosti od pacienta. Nevýhodou je zatím
vysoká pořizovací cena tohoto systému.

Závěr a diskuse

Popisovaný systém identifikace onkologicky nemocných na našem radioterapeutickém pracovišti ukazuje možnost efektivního využití moderních technologií, vedoucí ke zvýšení bezpečnosti pacienta a zároveň usnadnění práce obsluhujícího personálu. Tento systém je významným příspěvkem k prevenci chyb v léčbě, plynoucích ze záměny pacientů při selhání běžných kontrolních mechanismů.

e-mail: iva.viskova@multiscan.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011