Již je mi dobře

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Zajímavosti z léčby karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 062

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA

Předneseno pod názvem: Již je mi lépe


Farmakologická terapie – principy prevence a léčby nevolnosti a zvracení

 • cílem je prevence, nikoliv až léčba vzniklých potíží
 • výběr antiemetika závisí na riziku zvracení (emetogenitě cytostatika) a faktorech nemocného
 • před každým cyklem chemoterapie nutné zhodnotit individuální toleranci předchozí léčby
 • riziko zvracení u nemocných s vysoce a středně emetogenní chemoterapií trvá minimálně 4 dny
 • při kombinované protinádorové chemoterapii je léčba řízena podle nejvíce emetogenního cytostatika

Antiemetická léčiva
 • Antidopaminergní LČ (prochlorperazin, fluphenazin)
 • Prokinetika (metoclopramide)
 • Kortikoidy (dexametazon)
 • Antagonisté 5-HT3 receptorů (setrony)
 • Antagonisté NK1 receptorů (aprepitant)
Adapted from Beers,MH,Berkow R,eds. The Merck Manual. 19th ed. Rahway,NJ: Merck Research Laboratories, 1999; Berger AM,Clark-Snow RA. In Cancer: Principles and Practice of Oncology. 7th e. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins,2004:2515-2523.

Serotonin a dráha 5-HT3
 • mechanismus účinku je periferní
 • blokování je účinné zejména u akutní emeze (do 24 hod.po CHT)
 • u opožděné emeze – účinnost variabilní

Substance P a dráha NK1 receptoru

Substance P
 • přenáší nepříjemné senzorické informace do mozku
 • modulátor nocicepce

 • podílí se mimo jiné i na reflexu zvracení
 • NK1 receptory – hlavně v mozku
→Účinek centrální
 • působí na akutní i opožděnou emezi
 • posiluje antiemetický účinek antagonistů HT3 receptorů a kortikosteroidů

EMEND (aprepitant)
 • první a jediný na trhu dostupný selektivní antagonista NK1 receptorů
 • farmakoterapeutická skupina: antiemetika a antinauzeika
 • ATC kód: A04AD12

Účinnost v klinických studiích

Cíl: Porovnání kombinace s EMENDem vs.kontrolní kombinace samotná ve dvou identicky dizajnovaných studiích (N=1099) v prevenci CINV u pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapiíÚčinnost: kompletní odpověď* v cyklu 1


Kompletní odpověď podle pohlaví: akutní emeze


Kompletní odpověď podle pohlaví: oddálená emeze


11 nemocných

 • 3 muži léčení pro terminální nádory DDP
 • 8 žen
  • 3 adjuvantní paclitaxel a carbo
  • 5 adjuvantní AC(FAC)

Skóre úzkosti před léčbou
 • Muži – 4,5
 • Ženy
  • C56 – 7
  • C 50 – 6

Úspěšnost aprepitant
 • Nikdo neléčen upfront (po 1-2 cyklu)
 • Všichni nemocní zkušenost se setrony

 • Kortikoidy užívány minimálně
 • Monitorována míra zlepšení

 • Muži – 3, výsledně 4
 • Ženy
  • C 56 -3, -4, -3 = výsledně 4
  • C 50 -2, -3, -3, -4, -2= +5

 • I v malé skupině zlepšena kvalita života snížením intenzity pozdní nauzey a zvracení

 • Pozitivně hodnoceno 10/11

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011