Již je mi lépe (o problematice pozdního zvracení u AC)

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Systémová léčba

Číslo abstraktu: 026

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

V programu pod názvem Již je mi dobře (o problematice pozdního zvracení u AC)


Současný pohledAntiemetická léčiva

 • Antidopaminergní LČ (prochlorperazin, fluphenazin)
 • Prokinetika (metoclopramide)
 • Kortikoidy (dexametazon)
 • Antagonisté 5-HT3receptorů (setrony)
 • Antagonisté NK1 receptorů (aprepitant)

Adapted from Beers MH, Berkow R, eds. The Merck Manual. 19th ed. Rahway, NJ: Merck Research Laboratories, 1999; Berger AM,Clark-Snow RA. In Cancer: Principles and Practice of Oncology. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004:2515–2523.


Serotonin a dráha 5-HT3

 • mechanismus účinku je periferní
 • blokování je účinné zejména u akutní emeze (do 24 hod. po CHT)
 • u opožděné emeze – účinnost variabilní

Substance P a dráha NK1 receptoru
 • Substance P
 • přenáší nepříjemné senzorické informace do mozku
 • modulátor nocicepce
 • podílí se mimo jiné i na reflexu zvracení
 • NK1 receptory – hlavně v mozku
  Účinek centrální

  • působí na akutní i opožděnou emezi
  • posiluje antiemetický účinek antagonistů HT3 receptorů a kortikosteroidů

EMEND (aprepitant)
 • EMEND:

  první a jediný na trhu dostupný selektivní antagonista NK1 receptorů
 • Farmakoterapeutická skupina:

  anitemetika a antinauzeika

 • ATC kód:
  A04AD12


EMEND (aprepitant)

Účinnost v klinických studiích
Cíl: Porovnání kombinace s EMENDem vs. Kontrolní kombinace samotná ve dvou identicky dizajnovaných studiích (N=1099) v prevenci CINV u pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií


EMEND(aprepitant)

Účinnost : komplexní odpověď* v cyklu 1


Kompletní odpověd podle pohlaví: akutní emeze


Kompletní odpověď podle pohlaví: oddálená emeze11 nemocných

 • 3 muži léčení pro germinální nádory DDP
 • 8 žen
  • 3 adjuvantní paclitaxel a carbo
  • 5 adjuvantní AC (FAC)


Skóre úzkosti před léčbou

 • Muži 4,5
 • Ženy
  • C 56 7
  • C 50 6


Úpěšnost aprepitant
 • Nikdo neléčen upfront ( po 1 – 2 cyklu)
 • Všichni nemocní zkušenost se setrony
 • Kortikoidy užívány minimálně
 • Monitorována míra zlepšení
 • Muži - 3, výsledně 4
 • Ženy
  • C 56 - 3 , - 4, - 3 výsledně 4
  • C 50 -2, - 3, -3, -4, - 2 +5

 • I v malé skupině zlepšena kvalita života snížením intenzity pozdní nauzey a
  zvracení
 • Pozitivně hodnoceno 10/11

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011