KANDIDÓZA DUTINY ÚSTNÍ A ANTIMYKOTICKÁ LÉČBA - PROFIL NA ORAK FN PLZEŇ

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: VIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: VIII/213

Autoři: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.; MUDr. Helena Janouškovcová; Mgr. Jaroslav Dvořák; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Marie Votavová; MUDr. Jana Kulhánková; MUDr. Hana Korunková; MUDr. Klára Štěrbová; MUDr. Tamara Bergerová

Úvod:  

Kolonie Candida sp. jsou detekovatelné až u 60 % populace a symptomatická slizniční postižení se rozvíjejí až při predispozici související s vyšším věkem, s oslabením lokálních mechanizmů obranyschopnosti a s tíží komorbidit. U hospitalizovaných zahrnuje C. albicans 70-80 % izolátů, C. glabrata, tropicalis a crusei okolo 5 %. Pacienti léčení chemoterapií nebo radioterapií hlavy a krku jsou rizikovou skupinou, ale profylaktická antimykotika nejsou obecně indikována, není-li předpoklad neutropenie sedm dní a více. Orofaryngeální kandidózy obyčejně dobře odpovídají na lokální nystatin, clotrimazol a itrakonazol, nebo systémový flukonazol a itrakonazol. C. krusei je však rezistentní na flukonazol a sníženě citlivá na itrakonazol. C. glabrata je rezistentní na flukonazol do 25 % případů. Nystatin a clotrimazol mají jen lokální účinek, aplikace musí být 4-5krát denně. U těžších případů se doporučuje flukonazol 100-200 mg/den nebo itrakonazol 200 mg/den s lokálním a systémovým působením a léčbou 7-14 dní. Itrakonazol zvyšuje hladinu simvastatinu a lovastatinu až 20krát, atorvastatinu 3krát s vyšším rizikem toxicity. Cíl: Analýza profilu zastoupení kmenů Candida při klinické diagnóze kandidózy dutiny ústní u pacientů ORAK FN Plzeň a profil spotřeby antimykotik s lokálním efektem: magistraliter receptura s nystatinem a HVLP s itrakonazolem (Sporanox sol.).

Výsledky:

V 1-12/2015 provedeno mikrobiologické vyšetření stěrů dutiny ústní při klinické diagnóze kandidózy u 138 pacientů (58 % muži) s mediánem věku 65 (21-92) let. Zastoupení kolonií C. albicans bylo 86 %, C. crusei 8 %, C. glabrata 5 %, C. tropicalis 5 %, C. kefyr 4 %, C. lusitaniae 4 %, C. inconspicua 1,5 %, C. parapsilosis 0,7 %, přičemž nález dvou nebo tří rozdílných kmenů současně v rámci jednoho vyšetření byl u 11 a 2 % pacientů. V daném období byla spotřeba 121 originálních balení itrakonazolu (à 1 500 Kč) v celkové hodnotě 181 000 Kč a spotřeba 43,8 g nystatinu (à 34 Kč/g) u 73 magistraliter receptur (à 50 Kč/receptura) a v celkové hodnotě 1 489 Kč, resp. 3 650 Kč.

Závěry:

Kandidóza dutiny ústní našich pacientů není vzácná, nejčastějším původcem je stále C. albicans s předpokladem citlivosti na dostupná lokální antimykotika nystatin a itrakonazol. Itrakonazol sol. u těžších postižení dává možnost využít i systémový efekt po spolknutí, s rizikem interakcí u hypolipidemik a nižší citlivostí u C. galbrata. Z pohledu farmakoekonomiky je vhodné neopomíjet magistraliter nystatin.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016