Karcinom děložního čípku ovlivňují ženy svým přístupem četnost onemocnění a možnost terapie?

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XX. Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 178

Autoři: Bc. Zdeňka Pešová

Karcinom čípku děložního je závažný celosvětový zdravotnický problém, je druhým nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice; ročně onemocní přibližně 1100 žen a 500 jich zemře. Rakovině čípku děložního lze předcházet prevencí a včasná diagnóza dává pacientkám zhruba osmdesátiprocentní naději na uzdravení. Karcinom děložního čípku je pro včasný záchyt precanceroz nejvděčnější oblastí. Je dobře přístupný zrakové kontrole, kolposkopickému vyšetření a odběru buněčného materiálu k poměrně spolehlivému cytologickému vyšetření...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008