KARCINOM MLÉČNÉ ŽLÁZY V TERÉNU JEJÍ BENIGNÍ LÉZE

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P009

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Lucie Turková; MUDr. Jiřina Řezáčová; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.

Úvod:
Autoři prezentují vlastní zkušenosti s karcinomem ženské mléčné žlázy, který byl nalezen v :

 • cystě
 • adenomyoepiteliomu
 • fibroadenomu
 • radiální sklerozující adenoze (RSA )
 1. Intracystické nádory mléčné žlázy vznikají v jejích cystických lezích. Frekvence je velmi nízká a nepřesahuje 2% všech. Mají zpravidla papilární uspořádání. Benigní lézi zastupuje papilom, maligní papilokarcinom.

  Intracystické nádory mléčné žlázy – chir. klinika FN HK
  • sledované období : 3 roky (1330 operovaných pac.)
  • celkem : 15 pacientek (0,8 promile všech lézí)
  • věkové rozmezí : 45 – 73 let
  • průměrný věk : 57, 1 roku
  • histologický stratifikace: 5x papilom, 10 xpapilokarcinom poměr benigní / maligní 1 : 2


 2. Adenomyoepiteliom / myoepiteliální karcinom
  Adenomyoepiteliom je benigní léze z myoepiteliálních buněk. Jde o nádor bifazický, který má vrstvu epiteliální a mezenchymální (svalovou). Buňky mají různý stupeň zralosti, jsou různě diferencovány obě zmíněné vrstvy. Patolog musí rozlišovat mezi myoepiteliomem, adenomyoepiteliomem a myoepiteliárním karcinomem.
  Diferenciální diagnostika je obtížná a prakticky nemožná bez imunohistochemického vyšetření.
  sledované období: r. 2000 – 2004 (5 let)
  celkem : 6 pac. ( 4x benigní případ, 2x maligní případ)
  věkové rozmezí : 20 – 66 let
  recidiva : 0
  meta : 0

 3. Fibroadenom / karcinom mléčné žlázy
  Z vlastní klinické praxe víme, že falešné diagnoze karcinomu mléčné žlázy se nevyhneme. Ve všech popisovaných případech byly nálezy na mamografii a sonografii mléčné žlázy negativní. Core-cut biopsie u malých ložisek může maligní změny nebo přechod na ně minout. Teprve definitivní histologické vyšetření nám sdělí zpravidla překvapující výsledek. Patologové upozorňují na proměny fibroadenomu v tomto pořadí kvalitativních změn :
  • buněčná atypie
  • kancerizace
  • postupný vznik C50 na podkladě fibroadenomu

  • sledované období : r. 2000 – 2004 (5 let)
   celkem : 5 pac
   věkové rozmezí : 32 – 56 let
   (RTG a bioptická dokumentace uvedeny podrobně a samostatně)
 4. RSA / karcinom mléčné žlázy
  RSA není klinickou jednotkou. Jde o patologickoanatomickou diagnozu, je subtypem adenozy a je zařazena do tzv. fibrocystických chorob mléčné žlázy. U sklerozující adenozy jde o zmnožení stromální komponenty. Vazivo kromě svého zmnožení navíc sklerotizuje a navíc se může radiálně jizvit. Tím, že spikuluje a šíří se mezi žlázovým parenchymem, věrně imituje obraz maligního ložiska. V terénu RSA se může objevit karcinom in situ, resp. infiltrativní karcinom.


sledované období : r. 2001 – 2004 (4 roky)
výsledek : 91 případů RSA ………. 11 C50 + 15 DCIS

Závěr:
Karcinom mléčné žlázy v terénu benigní léze může uniknout pozornosti. Zvláště pak v případech, kdy je v mléčné žláze přítomno více lézí najednou. Nezbytná je opatrnost při hodnocení klinických nálezů, stejně jako nálezů na mamografii i sonografii. Core-cut biopsie může pomoci, ale rozhodující je extenzivní bioptické vyšetření patologem.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006