KARCINOM PANKREATU - KAZUISTIKA

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory; Kasuistiky

Téma: XIX. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XIX/166

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

 

Karcinom pankreatu je onemocnění s neblahou prognózou. Jeho incidence v ČR je poměrně vysoká - v roce 2013 bylo 9,26 případů na 100 000 obyvatel, ale úmrtnost byla 7,9 případů na 100 000 obyvatel, což je poměr velmi nepříznivý. Prognóza je dána jednak vysokým procentem záchytů ve stadiu III a IV - tedy většinou inoperabilních a jednak rezistentních nádorů k jakékoli léčbě - obtížné operabilitě vzhledem k lokalizaci a chemo- a relativní radiorezistenci nádoru. V posledních letech se ale i v léčbě této diagnózy objevilo několik nových postupů, což má za následek prodloužení přežití v únosné kvalitě, což dokládáme na naší kazuistice. Jedná se o pacientka nyní 66letého bez závažných interkurencí, který je sledován a léčen na naší klinice od května 2013. Byl zachycen od února 2013 na chirurgii mimo Brno pro nebolestivý ikterus, zavedena via ERCP DBD drenáž a 2krát přeléčena cholangiotis. Nález hodnocen jako metastatický lokálně ioperabilní tumor pankreatu T3 N M1 a vzhledem k symptomatologii odeslán k provedení paliativního výkonu. Na chirurgii byla provedena paliativní spojková operace sec. roux gastro entero a enteroenteroanastomóza, ložisko v játrech nebylo peroperačně potvrzeno a byla odebrána uzlina a histologicky potvrzen adenokarcinom G3. Byla provedena 9krát chemoterapie s gemcitabinem a potom po parciální remisi konkomitantní chemoradioterapie s 5-fluorouracilem. Nález byl stabilizován bez léčby sedm měsíců. Po progresi 10/2014 započato s paliací 2. linie FOLFIRINOX s redukcí dávek dle toxicity. Po 11 měsících stabilizace onemocnění došlo k diseminaci do jater a od listopadu 2015 probíhá léčba kombinací nab-paclitaxel + gemcitabin. Pacient celkově v dobrém stavu KI 90 toxicita léčby s nutností redukce dávek je únosná. Neobvykle dlouhé přežití pacienta s dobrou kvalitou života je výsledkem multioborového přístupu i dobrého efektu nových režimů systémové terapie.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016