Karcinom prsní žlázy in situ u seniorů

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu

Číslo abstraktu: 83

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; Z. Vobořil; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; MUDr. Ivana Hrnčířová; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Cíl
Prezentace vlastního souboru pacientek – seniorů s karcinomem prsní žlázy in situ (CIS).
Úvod
CIS představuje dle literatury 15 – 25% všech karcinomů prsu. Vyskytuje se především po menopauze. V praxi osciluje CIS ve 2 – 10% všech C 50.

Materiál
Ve sledovaném období posledních 5 let jsme zjistili CIS v prsu pacientek nad 70 let v 15 případech. 14x šlo o DCIS, v jednom pak o LCIS. Věkové rozmezí 70 – 84 let. Ve 14-ti případech šlo o postižení unilaterální (9x pravý prs, 5x levý), u jedné seniorky šlo o postižení oboustranné. Histologická stratifikace: 8x dobře, 5x středně a 2x málo diferencovaný nádor. Nejčastější struktura nádoru byla papilární, kribriformní nebo smíšená. Ve 2 případech šlo o komedonový typ. Ve 14 případech byl CIS silně nebo středně hormonálně dependentní (ER 14x, PR 7x), pouze v jednom případě byly HR slabě pozitívní. 1x byl Ki-67 vysoký jinak nízký či negatívní, exprese onkoproteinu p53 a HER-2 neu byla vždy negatívní. Resekční okraje byly u 5 pacientek čisté, u 8 pacientek zavřené a ve 2 případech pozitívní. Ve 3 případech provázely CIS mikrokalcifikace.
U seniorek s CIS prsní žlázy jsme v žádném případě výkon BCS nerozšiřovali. V dalším období byla aplikována HRT.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004