Karcinom prsu u muže

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P014

Autoři: MUDr. Helena Čoupková; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.; MUDr. Renata Červená, Ph.D.

Text posteru není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2005