Karcinom prsu u žen do 35 let

Konference: 2006 XIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 040

Autoři: MUDr. Hana Šiffnerová; MUDr. Ivana Bustová

Úvod:
Karcinom prsu je celosvětově nejčastějším zhoubným nádorem u žen. V posledních letech postupně narůstá počet žen, které onemocní v mladém věku. Arbitrárně stanovená hranice 35 let vymezuje skupinu pacientek, u kterých se nádory vyznačují agresivním biologickým chováním, vyšším počtem lokálních recidiv a vyšším rizikem generalizace (1, 2).
Tuto skupinu tvoří asi 2,5 % pacientek, které mají nádor prsu diagnostikován. (3)
Rozsah a typ operačního zákroku nerozhoduje. Mladé ženy mají přežití stejné při provedení záchovné operace prsu nebo při radikální mastectomii (4, 5).
Adjuvantní léčba by měla být vedena v souladu s konsensem přijatým v St. Galen v roce 2005 (1).

Vlastní práce:
Naše prezentace zahrnuje 6 žen pod 35 let, které jsme léčily na Onkologickém oddělení nemocnice České Budějovice v letech 2003-2005.
Vzhledem k malému počtu pacientek půjde o představení 6 kazuistik.
 1. J-F, 26 let, T2, N1b, M0, ER 10 %, PR 20%, KI 67 25 %, HER2 neg., bez delece p53, invazivní duktální karcinom, Gr 2, lymfangioinvaze.
  Provedena parciální mastectomie vlevo a extirpace sentinelové uzliny, která byla pozitivní a přerůstala přes pouzdro. Dalších 7 uzlin bylo negativních.
  Podáno 6 serií chemoterapie FAC a lokoregionální ozáření s boostem ( do 60 Gy). Nemocná je 40 měsíců v remisi. Jde o poučenou nositelku mutace BRCA 1.

 2. M-Č, 27 let, T1c, N0, M0, ER 50 %, PR 70 %, KI 67 30 %, HER2 vysoká amplifikace, delece p53, invazivní duktální karcinom, Gr 2.
  Provedena parciální mastectomie vpravo a extirpace sentinelové uzliny, která byla negativní, další uzliny byly negativní. Podány 4 serie chemoterapie AC a lokoregionální ozáření s boostem ( do 60 Gy). Nasazena hormonální léčba Zoladex
  a Tamoxifen.
  Nemocná je 13 měsíců v remisi.

 3. R-N, 32 let, T1b, N0, M0, ER 50 %, PR 75 %, KI 67 15 %, HER2 neg., infiltrativní karcinom, Gr 2.
  Provedena parciální mastectomie vlevo a extirpace sentinelové uzliny, která byla pozitivní , další 2 uzliny byly negativní. Podáno 6 serií chemoterapie CMF a lokoregionální ozáření s boostem (do 60 Gy).
  Nasazena hormonální léčba Zoladex a Tamoxifen. Pro netoleranci Tamoxifenu byl po 3 měsících vyměněn Tamoxifen za Arimidex.
  Nemocná je 34 měsíců v remisi.

 4. E-J, 26 let, T2, N1, M0, ER 15 %, PR 15 %, KI 67 50 %, HER2 vysoká amplifikace, delece p53, invazivní duktální karcinom, Gr 3, lymfangioinvaze.
  Provedena parciální mastectomie vpravo a extirpace sentinelové uzliny, která byla pozitivní. Z 15 odstraněných uzlin dalších 9 bylo pozitivních s přerůstáním přes pouzdro.
  Podáno 6 serií chemoterapie TAC (poslední 2 cykly s redukcí 80%) a lokoregionální ozáření s boostem(do 60 Gy). Nasazena hormonální léčba Zoladex a Tamoxifen.
  Po 8 měsících lokální recidiva, provedena excise, podán Taxol týdně celkem 6x a pokračuje zavedená hormonální léčba. Během 3 měsíců další lokální recidiva a postižení parasternálních uzlin. Hormonální léčba vysazena a zahájena chemoterapie 6 serií Taxolu s Herceptinem, pak pokračuje Herceptin v monoterapii týdně.
  Po 3 měsících léčby progrese onemocnění do CNS a jater. Mozek byl ozářen, dále podáno 6 cyklů chemoterapie Xeloda
  + Navelbin. Pro generalizaci do skeletu během 1 měsíce provedeno polotělové ozáření. Nemocná zemřela za další 2 měsíce. Doba do progrese onemocnění byla 15 měsíců, celkové přežití bylo 33 měsíců.

 5. J-Š, 33 let, T3,N1,M0, ER 50 %, PR 10 %, KI 67 25 %, HER2 neg, medulární karcinom, Gr 2.
  Podány 4 serie neoadjuvantní chemoterapie FAC a radikální mastectomie vpravo s extirpací sentinelové uzliny, která byla negativní. Další 1 uzlina byla s mikrometastázou. Pooperační klasifikace -pT1, N1, M0
  Podány další 2 serie chemoterapie FAC a lokoregionální ozáření. Nasazena hormonální léčba Zoladex a Tamoxifen.
  Po 5 měsících zjištěn medulární karcinom v druhém prsu, generalizace do kostí, jater a mozku. Podáván Taxol týdně, provedena radiační kastrace a paliativní ozáření druhého prsu a mozku.
  Nemocná zemřela za další 2 měsíce.

  Doba do progrese onemocnění byla 13 měsíců, celkové přežití bylo 17 měsíců.
 6. J-M, 35 let, T4, N2, M0, ER 0 %, PR 0 %, KI 67 10 %, invazivní duktální karcinom, Gr 2.
  Podány 4 serie neoadjuvantní chemoterapie FAC a partiální mastectomie vpravo s extirpací sentinelové uzliny, která byla negativní. Další 2 uzliny byly také negativní. Pooperační klasifikace -pT1, N0, M0
  Podány další 2 serie chemoterapie FAC a lokoregionální ozáření s boostem do 60 Gy.
  Po 20 měsících zjištěna generalizace do mozku. Ozářena gama nožem a nasazen Tamoxifen, protože z metastazy v mozku byly zjištěny pozitivní hormonální receptory( ER 70 %, PR 0 %).
  Po 7 měsících progrese metastáz v mozku, provedena radiační kastrace a paliativní ozáření mozku. Nemocná zemřela za další 2 měsíce.
  Doba do progrese onemocnění byla 20 měsíců, celkové přežití bylo 30 měsíců.

Závěr:
Představeny kazuistiky 6 pacientek do 35 let, z toho 3 nemocné ještě žijí a 3 nemocné zemřely. Rozsah operačního výkonu neovlivnil celkové přežití. Adjuvantní léčba byla vedena v souladu s konsensem přijatým v St.Galen.
U zemřelých pacientek bylo více nepříznivých prognostických faktorů.
Vedle výsledků léčby je důležitá i úvaha o pozdních vedlejších účincích léčby, kterých se velmi mladé pacientky mohou dočkat.
Tato věková skupina žen je také vhodná pro genetické poradenství.
Literatura:
 1. Goldhirsch A., Glick J. H, Gelber R. D., et al: International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2005. Annals of Oncology 16, 2005, s. 1569-1583.
 2. Kollias J., Elston C. W., Ellis I. O., et al: Early-onset breast cancer: histopatological and prognostic cansiderations. Br J cancer 75, 1997, s. 1318-1323.
 3. Ries L. A. G., Eisne M. P., Kosary C. L., et al: SEER cancer statistics rewiew. 1973-1999. Bethesda, MD: National Cancer Institute, 2002.
 4. Zhou P., Recht A.:Young age and outcome for women with early-staged invasive breast carcinoma.Cancer 101, No 6,
  2004, s. 1264-1274.
 5. Kroman N., Holtveg H., et al: Surgery for young women with breast carcinoma. Cancer 100, No 4, 2004, s. 688-693.

Datum přednesení příspěvku: 21. 10. 2006