Karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvím

Konference: 2008 XI. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Rizikové faktory vzniku karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 003

Autoři: doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.; MUDr. Hana Stankušová, CSc.; Doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.; MUDr. Jiří Chod (1969-)

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2008